Spoločnosť DATIX s.r.o. vznikla v roku 2007 so zameraním na medzinárodnú nákladnú dopravu voľne ložených materiálov.